Половин век висше техническо образование в България
Автор: проф. инж. Георги Стефанов, почетен доктор на Техническия университет - Виена.
Представената тук кратка история на Университета е извлечена  от издадената през 1992 г. обзорна брошура по повод 50-годишнината на висшето техническо образование в България. Автор е проф. инж. Георги Стефанов, почетен доктор на Техническия университет - Виена. От  февруари 1946 г. той е бил асистент при Държавната политехника, т.е. свидетел е на събитията, станали през годините.

Неделя, 4 октомври 1942 г. Аулата на Софийския университет.

Присъствуват: "Негово величество цар Борис III, Негово царско височество княз Кирил, Негово високопреосвещенство софийският митрополит Стефан, М-р председателят проф. д-р Богдан Филов, председателят на Народното събрание г-н Хр. Калфов, министрите на народното просвещение г-н проф. д-р Борис Йоцов, на ОСПБ г-н Димитър Василев, на железниците и пристанищата г-н инж. Васил Радославов, ректорът на Университета г-н проф. Димитър Кацаров, директорът на Художествената академия г-н проф. В. Захариев, бивши министри, професори, обществени официални лица, видни граждани и много инженери и архитекти". Председателят на Народната комисия г-н д-р инж. Ю. Данчов в качеството на изпълняващ длъжността Ректор дава отчет за готовността за започване на учебните занятия на Висшето техническо училище. Г-н проф. д-р инж. Т. Радославов изнася първата академична реч на тема "Водите като национално богатство и възможностите за тяхното използуване у нас."

Новото Висше техническо училище в София е официално открито.

***

Половин век е достатъчен срок, за да проличи влиянието на това събитие върху развитието на техническото образование у нас. От друга страна това е малко време, за да се оцени обективно станалото през тези 50 години. Ето защо в следващите страници ще бъдат отразени фактите, доколкото са известни, без те да бъдат анализирани задълбочено.

Следваща страница >>>
СЪДЪРЖАНИЕ:
Предистория
    ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ (ВТУ)
    ДЪРЖАВНА ПОЛИТЕХНИКА
    ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (ИСИ)
    ВИСШ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (ВИСИ)
    ВИСШ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО (ВИАС)   
Обобщителни бележки
Послеслов
Източници